Längre sträckor eller längre tid?

Visste ni att män reser längre sträckor än vad kvinnor gör, medan kvinnor reser längre tid? Bilen är dock det dominerade transportmedlet för båda könen. Det visar en resvaneundersökning som Trafikanalys har sammanställt. Män lägger mer tid på att ta sig till och från arbetet än kvinnor, medan kvinnor spenderar mer restid på inköp och service.

figur8