Kvinnor, bilar och CO2

Serien om kvinnors och mäns bilism fortsätter och denna gång handlar det om koldioxid. 

Visste du att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit med rekordfart de senaste åren? Det är framför allt kvinnorna som går i bräschen för denna framgång. Enligt Trafikverket och Konsumentverkets sammanställning över nya bilar, från 2011, så köper kvinnor bilar som släpper ut nio mindre gram koldioxid per kilometer jämfört med männens nya bilar.

gilla_bilen_6