Har kvinnor svårare att parkera än män?

Ja, i alla fall enligt en tysk undersökning, utförd av forskare från Ruhr Universitet i Bochum, där 65 frivilliga fick i uppgift att upprepade gånger parkera en stor och dyr bil i en parkeringsruta. Kvinnorna i gruppen körde mycket försiktigare än männen och tog längre tid på sig att placera bilen i rutan. Ändå hamnade de mycket närmare gränslinjerna än männen. Forskarna tror detta beror på att män har bättre rumsuppfattningsförmåga och därför är de bättre på att kalkylera en bils förflyttning och fart.

gilla_bilen_parkering