Det här med onödiga bilresor.

Gör du många onödiga bilresor? Inte jag. När ska man ha tid med det? Men jag drömmer väldigt ofta om onödiga bilresor. Helt utan någon specificerad nytta, endast för att uppleva den där spontana glädjen.

Ofta hör jag i jobbet talas om alla dessa onödiga bilresor som vi gör, att det skulle vara bättre för miljön och vår hälsa om vi slutade köra så mycket bil helt i onödan.

Själv skulle jag nog kunna tänka mig att avstå från några av de nödvändiga bilresorna och istället köra iväg bara på skoj lite oftare. Jag ska ta och pröva det snart. Om jag kom hem med en bukett vitsippor istället för fryst fisk, så skulle min fru säkert bli glad. Kanske skulle det skapa ett tillfälle som blev en möjlighet att bli ännu fler i familjen, med ökande antal nödvändiga bilresor som en sidoeffekt…

För vem vet vart vi är på väg, egentligen. När nyttan med resan är klart och tydligt definierad kan också själva resan definieras som nyttig eller nödvändig, men det låter sig inte alltid göras så lätt. I en allmän diskussion så måste ju alla andra förstå och hålla med om nyttan också.

Enklare då att utgå ifrån att alla resor har ett värde, vilket är sant eftersom någon var beredd att betala och ägna sin tid åt den. Värdet av fri rörlighet är summan av alla resor, och resultatet av summan av alla resor, och summan av resultaten av alla resor, och så vidare. Man vet ju aldrig var det slutar. Så visst kan man tänka sig för innan man gör en onödig bilresa, men tänk inte för länge, för då kanske vitsipporna hinner blomma ut.

vitsippor