Myt #6: Att Sverige är sämst i EU när det gäller CO2-utsläpp från nya bilar

Sverige har många bilar med höga utsläpp, men när det gäller nya bilar är dock Sverige (tillsammans med Nederländerna) det land inom EU som har minskat sina utsläpp mest.

Källa: EEA