Myt #4: Att Sverige har moderna bilar.

Fyra av tio bilar som rullar på de svenska vägarna är äldre än tio år. Sverige har bland de äldsta bilparkerna inom EU15. En ökad utskrotning och föryngring av bilparken skulle innebära stora förbättringar ur miljö- och säkerhetssynpunkt.

Källa: Bilismen i Sverige 2012

skrot