Vem ska få plats i våra städer?

Det är ingen som ifrågasätter om det ska gå vattenledningar och avloppsrör till alla hus i städerna. Inte heller elledningar och även bredband börjar bli standard. Gator och parkeringar är en lika väsentlig del av våra städer, men dessa är desto mer omtvistade. Allt oftare planeras det bostäder som inte har tillräckligt med parkeringsplatser i anslutning till husen och de så kallade parkeringsnormerna blir allt mer naggade i kanten i nya bostadsområden. Till exempel så finns det bostäder i Stockholm där hushållen beräknas ha en halv bil per lägenhet. Självklart blir det kaos, något som grannkvarteren kan vittna om.

Häromdagen kunde vi läsa att till och med bilpoolerna börjar lida av att sakna parkeringsplatser, något som slår omkull hela tanken med att kunna ha tillgång till bil utan att äga en själv.

Så frågan vi måste ställa oss själva och de som vi valt att bestämma – ska bilen ha någon plats i våra städer?

Svaret är förstås ja. Det ska finnas plats för oss alla i städerna, oavsett hur vi väljer att färdas. Och då ingår att även kunna ha bilen parkerad när vi inte använder den. Vi vet nämligen att det helt klart kommer att finnas efterfrågan av individuell mobilitet även i fortsättningen. Idén att själv bestämma när man ska resa, från vilken punkt man ska resa, vart man ska resa och med vem man ska resa kräver någon slags fordon. Det är också så att fordon tar plats och därför måste man reservera plats i städerna både för trafik och parkerade fordon. För utan fri rörlighet försvinner liksom vitsen med staden.

Charlie Magnusson är informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF.