Myt #2: Att äldre bilförare är inblandade i fler olyckor

Ny forskning visar att äldre bilförare är inblandade i färre olyckor än yngre bilförare. Äldre tar också färre risker och undviker besvärliga vägar och bilkörning i sämre väder i större utsträckning. Det faktum att äldre personer är friskare i dag än för 20 år sedan har lett till att det nu är fler personer över 65 år som är bra bilförare. Transportstyrelsens statistik visar att antalet personer över 65 år som dör eller skadar sig svårt i trafiken minskar med åren. Detta beror på att bilarna har blivit allt bättre och säkrare med åren samt att det pågår ett långsiktigt systematiskt trafiksäkerhetsarbete för att få ner antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor i Sverige.

Källor: Lena Levin VTI, Transportstyrelsen


Detta är den andra i en serie av myter som vi slår hål på här på gillabilen.se.