Bilen behövs för gemenskapens skull

Människor är i behov av gemenskap med andra för att må bra och utvecklas till ansvarstagande medborgare.  Verklig gemenskap är dock inget som politiker kan skapa genom en knapptryckning i riksdagen eller kommunhuset. Politikens roll blir istället att åstadkomma möjligheter för människor att mötas. Familjer, föreningar och andra gemenskaper måste därför ges förutsättningar att fungera och utvecklas.  Så skapar vi ett samhälle som hålls ihop av att vi känner ett genuint ansvar för våra medmänniskor, inte genom tvingande lagar och höga skatter.

En grundläggande förutsättning för detta är väl utvecklade och fungerande kommunikationer. Sverige är stort och avlångt land med stora geografiska avstånd.  Därför behövs många olika typer av kommunikationer och ett stort mått av flexibilitet.

Kollektiva färdmedel är en viktig del i detta. Dessa lämpar sig dock allra bäst för människor som bor i städerna och inte har familj. Att endast bygga ut kollektivtrafiken är därför ingen möjlig lösning inför framtiden. Alla trafikslag behövs och måste ges goda förutsättningar att utvecklas.

Bilen är oumbärlig för många i vårt land. Det kan handla om dem som bor i glesbygd eller om har anhöriga som bor på annan ort. Det kan handla om barnfamiljer som försöker få vardagen att gå ihop eller personer som engagerar sig i en förening och gör långa resor till tävlingar eller andra evenemang. Bilen behövs i många människors vardag

I grunden är inte bilen i sig det stora miljöproblemet, utan hur den drivs. Utveckling av alternativa drivmedel, som har ingen eller mindre påverkan på miljön, ska prioriteras genom forskning och utveckling. Beskattning av miljöskadliga utsläpp ska vara generell och riktas mot utsläppen. Punktskatter mot enskilda drivmedel ska inte tillämpas. Detta slår snett och skapar ormliga förutsättningar för många bilister. Kostnader som drivmedelsskatterna medför för privatpersoner måste hållas på en rimlig nivå. Därför skall de nuvarande drivmedelsskatterna sänkas.

Jag som politiker har ingen spåkula där jag kan se vilket bränsle som kommer att vara bäst utvecklade om fem, tio eller 50 år. Detta är heller inte min uppgift. Kompetensen på området finns inom forskningen, branschen och på marknaden. Politikens roll blir därför att skapa ramverk för mindre miljöpåverkan, inte att detaljstyra hur detta ska ske.

Oavsett vilket bränsle som framtidens miljövänliga bilar kommer att gå på, så står det klart att bilen även i framtiden kommer att ha en given plats i samhället. Inte bara för ekonomins skull, utan även för gemenskapens.

Sara Skyttedal är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).