Unga måste kunna ta körkort

Sverige står inför många utmaningar. En av de som hängt med längst, och som verkar vara svårast att råda bot på, är ungdomsarbetslösheten. Nästan var fjärde ung saknar ett arbete – jämfört med den genomsnittliga arbetslösheten är det Europas högsta siffror. I kampen för att minska dem måste vi vända på varje sten.

Ofta pratar man om att mer utbildning och kompetensutveckling ska råda bot på problemet, men man pratar egentligen bara om akademiska utbildningar. En bortglömd pusselbit är faktiskt körkortsutbildningen.

Under decennier har vi sett sett hur körkortsutbildningen blivit både dyrare och krångligare. Höga krav på kunskaper och förmåga att köra bil är det inget fel på, men problemet med många av de förändringar som skett är att de mest bara fördyrar och försvårar utan att för den sakens skull göra unga till bättre förare.

Vi kan ta riskutbildningen. Från början var det bara en halkkörning, men 1999 kompletterades den med en teoridel. Utbildningen delades sedan upp i den praktiska och den teoretiska delen – och har för varje del självklart blivit dyrare. Ändå finns det inget som tyder på att det faktiskt lett till ett säkrare körbeteende, och teoriutbildningen innehåller ingenting som eleven inte ska lära sig genom de övriga teoristudierna.

Inte heller efter att man införde handledarutbildningen har man kunnat konstatera någon ökad trafiksäkerhet, trots att det var hela syftet. Däremot står dyrare körkort och mycket krångel för den som vill övningsköra privat högt upp på listan över konsekvenser. Många menar också att det här lett till att mängdträningen minskat, vilket faktiskt minskar trafiksäkerheten.

Sammantaget leder förstås också en krångligare och dyrare körkortsprocess till att färre tar körkort – och det är problematiskt, eftersom det ofta är något som efterfrågas av arbetsgivare när de ska anställa. Det leder till att allt färre unga som redan befinner sig i en utsatt situation, kanske där föräldrarna har en sämre ekonomi och där det redan är svårare att få jobb, får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än någon vars vårdnadshavare utan problem kan punga ut för en allt dyrare utbildning.

Körkort kan naturligtvis inte lösa hela problemet med ungdomsarbetslösheten, men en billigare utbildning, där man tar bort de delar som trots allt inte visat sig leda till ett bättre körbeteende, skulle kunna hjälpa många att få sitt första jobb. Vad man än tycker om bilen så är nämligen en sak säker: Den, och förmågan att köra den, spelar fortfarande en stor roll i vårt samhälle.

Hanna Wagenius är förbundsordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund