Finns det onödiga resor?

Debatten om hur vi ska öka framkomligheten i våra städer har varit ett hett samtalsämne under den senaste tiden bland svenska politiker runt om i landet. Kommunerna prioriterar cykel- och gångtrafikanter samt kollektivtrafik, vilket innebär att bilen får maka på sig. Vi ska helst inte ta bilen in till city. Inte heller ska vi ta bilen till de otäcka köpcentrumen som har dykt upp som svampar det senaste decenniet. Sist men inte minst så ska vi absolut inte göra några onödiga korta resor med bilen. Nä, helst ska bilen stå kvar hemma i garaget.

Men frågan är vad som anses vara en onödig bilresa och vem som avgör detta? Är det avståndet som avgör detta? Eller är det ändamålet? Är det onödigt att köra till kompisen på landet för ett spontant besök? – Vi skulle ju kunna ta ett snack på telefonen istället. Bilresan till affären fem kilometer från bostaden – är det en onödig resa då du lätt kan ta cykeln dit?

Svaret på frågan är att du själv måste avgöra när du ska ta bilen oavsett avstånd eller ändamål.

När köttskattesdiskussionen ploppade upp på politikernas agenda för några veckor sedan var det några som ansåg att ”politiker ska inte lägga sig i svenskens matvanor”, borde inte detta även gälla för svenskens körvanor?