Miljöpartiets återvändsgata till en levande landsbygd

Häromdagen föreslog Miljöpartiet (MP) klimatåtgärder för 40 miljarder kronor i sin kommande budgetproposition. MP vill bland annat satsa mer på järnvägen, fördubbla kollektivtrafiken, ge statlig delfinansiering till spårväg, kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Detta ska bland annat finansieras med en lastbilsskatt och en höjning av koldioxidskatten.

Vi bilister är redan idag överbeskattade enligt principen om att bilisten ska bära sina samhällsekonomiska kostnader. Idag betalar vi bilägare i Sverige ca 60 miljarder i olika skatter. Räknas dessutom generella skatter som moms etc. som vi bilägare betalar uppgår det totala skatteuttaget på bilismen till ca 90 miljarder kronor. Vid ett bensinpris på 15 kr/l är 8,36 kr/l skatt. Det totala skattepåslaget på bensinen blir därmed idag 125 procent.

Miljöpartiet föreslår nu att koldioxidskatten höjs med 70 öre/liter bensin. För en ”genomsnittssvensk” som kör ca 1500 mil per år, med en bränsleförbrukning på ca 1 liter/mil innebär det ca 1050 kronor per år. En höjd koldioxidskatt skulle få stora konsekvenser för alla de som är beroende av bilen som transportmedel. Det skulle dessutom slå jämförelsevis hårdast mot dem som lever närmast marginalerna.

MP vill skapa växtkraft i hela landet med ”Gröna städer och en levande landsbygd”. Hur går det ihop när man samtidigt vill försvåra för dem som bor i landsbygden?

Jessica Alenius