Höj reseavdraget

Några få politiker har höjt sina röster om att reseavdraget borde avskaffas. De påstår att reseavdraget för bilresor är samhällsekonomiskt ineffektivt. Själva syftet med reseavdraget är att skapa en rörligare arbetsmarknad, men även att uppmuntra och göra det enklare för arbetslösa att ta ett arbete på längre avstånd. Att fler kan ta ett arbete och ta sig själv till sitt arbete är istället något som samhället bör uppmuntra.

Men reseavdraget har också en rättviseaspekt. Reseavdraget bör sättas i relation till de höga skatter som staten lagt på bränsle. Över hälften av bensinpriset är skatter. Reseavdraget borde därför höjas.

En ökning av reseavdraget gör det således mer lönsamt att arbeta på annan ort, vilket skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden. Fler i arbete leder till ökade skatteintäkter som samhället behöver för att exempelvis subventionera kollektivtrafiken. Idag betalar alla skattemedel till kollektivtrafiken som gäller alla typer av resor – inte bara resor till och från arbetet. De som bor utanför tätorterna är med och betalar för kollektivtrafiken, men kan inte alltid själva ta del av denna infrastruktur. Reseavdraget är i högsta grad en rättvisefråga.

Jessica Alenius