BILENS DAG 28 OKTOBER

Den 28 oktober firar vi bilens dag. Det är den officiella dagen för bilen och den fria rörligheten. Rörlighet har varit en symbol för frihet i alla tider. Förr var det hästen som gav oss friheten, i dag är det bilen och ibland även cykeln och mopeden. Det avgörande är att vi kan bestämma när och vart vi vill resa. Detta skiljer sig från andra transportslag, där resandet måste inordnas efter på förhand beslutade restider och linjenät. Tack vare bilen kan vi få ihop vår vardag, med arbete, skola och vänner. Vi kan åka och handla, hälsa på farmor på landet. På en och samma resa en vanlig veckodag lämnar vi datorn på service, köper mat, hämtar barnen på dansskolan och lämnar ett paket på posten. Bilen bidrar också till en mer flexibel arbetsmarknad. Den gör att vi kan bo kvar och arbeta på annan ort.

Förutom att bilen är en frihetsmaskin, är den också föremålet som många älskar att hata.

Tyvärr betraktar en del bilen som ett enda stort problem. Främst gäller det bilens utsläpp. Vi borde därför fokusera på hur vi blir av med dessa negativa externa effekter utan att offra mobiliteten och begränsa människors möjlighet till rörlighet. Utsläppen från nya bilar sjunker i rekordfart i Sverige. Sedan 2005 har utsläppen av koldioxid från nya bilar minskat med 27 procent. En förklaring till denna snabba positiva utveckling är att det inom bilindustrin görs stora investeringar i forskning och utveckling beträffande ny miljövänlig teknik.

Bilen är en av förra seklets stora innovationer. Den är inte bara ett transportmedel i snäv bemärkelse, utan har också en social och kulturell betydelse. Men den skänker oss också en enorm känsla av frihet. För den yngre generationen är körkortet en symbol för inträdet i vuxenvärlden. I Sverige har cirka 85 procent tillgång till bil och bilen är en nödvändighet för många att få vardagen att gå ihop. Låt oss därför fira bilen den 28 oktober!

Jessica Alenius
BIL Sweden