Snålhet eller vishet?

Det transportsnåla samhället. Så kan det heta när man visionärt försöker föreställa sig världen utan bilar, eller med dramatiskt färre bilresor. Problemet med dagens situation är enligt detta sätt att se världen att vi är fast i ett bilberoende, vilket innebär att vi till exempel inte kan handla allt vi behöver utan att ta bilen. Vi behöver därför arbeta med tvingande åtgärder för att skapa en fysisk samhällsstruktur med så få transporter som möjligt. Allting ska då bli lugnt lugnt, ingen måste jäkta, utan resande kan – och bör! – ske endast som tidsfördriv. Vi åker framför allt inte till några köpcentra utan handlar allt vi behöver på hörnet där vi bor. Avspänt, trevligt, personligt. Om jag inte längre har möjlighet att ta bilen så ska jag upptäcka den känsla av närvaro och livskvalitet som infinner sig, ungefär som när det är strömavbrott!

Läs mer