Besök på bilsalongen i Geneve

Jag är helt slut av flera intryck, mycket information och många många steg. Jag har nu varit på min första bilsalong. Bilsalongen i Geneve som arrangerades för 82:a gången. Alla var där och visade upp sina allra nyaste modeller och en och annan framtida produkt. Temat för bilsalongen 2012 är relativt svårt att tyda. De senaste åren har jag fått höra att koldioxidutsläppen, uttryckt i gram per kilometer, har varit det genomgående temat. Men inte i år. Det behövs inte längre. Alla biltillverkare är fullt medvetna om detta och det finns som en naturlig del i modellutbudet. Även elbilen som tidigare år var något riktigt exklusivt, ingår numera i det ordinarie modellutbudet. Inte heller hade elbilen är särskild upplyst plats i montern. Well done bilindustrin!

Något som inte var särskilt positivt med Genevesalongen var att det fortfarande finns en symbios mellan bilar och lättklädda damer. Vissa mer, vissa mindre klädda. Vid ett tillfälle satt tre unga tjejer och poserade på bilen. Är det inte meningen att man ska sitta i bilen? Allvarligt talat 2012 ska det vara så här?

Jag tror att bilindustrin skulle vinna på att tona ner eller helt ta bort denna symbios. När det gäller tillgång till bil är det kvinnornas andel som ökar mest, med hela 77 procent sedan mitten av 1980-talet. Kvinnorna tar allt större och större plats i arbetslivet i allmänhet och i näringslivet i synnerhet. Kvinnorna är en viktig kundkategori idag och kommer bara att öka.

Numera finns det många hem- och husmässor. Jag har aldrig sett en halvnaken man ligga på en tvättmaskin när man passerar vitvarorna. Och det är jag glad för. För vad blir kontentan av detta? Att det bara är jag som ska tvätta i vårt hushåll och min man får köra bilen? Nä, vi lämnade 50-talet för över 60 år sedan. Det är dags att vakna nu bilindustrin.