Finns det olika typer av koldioxid?

I morse läste jag om vad som menas med fossila bränslen på mjölkpaketet från Arla. Fossilt, koldioxidutsläpp och klimatgaser är helt klart ett ämne som har varit på tapeten en längre tid. Enligt Maria Wetterstrand startade den svenska klimatdebatten när Al Gore reste jorden runt och visade sin film. Men det var inte Al Gore i sig som utlöste debatten, utan snarare att svenska journalister såg Al Gores film och därefter började skriva om frågan. Idag är de allra flesta hushållen och företagen medvetna om koldioxidutsläppen och dess påverkan på miljön.

När det gäller koldioxidutsläppen och svensk klimatpolitik så är det ofta vägtransporterna som politiker fokuserar på. Vägtransporterna står för cirka 30 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Resterande 70 procent är inte en het potatis. Idag betalar en bilist ca 108 öre/kg i koldioxidskatt, 135 öre/kg i energiskatt samt 133 öre/kg i koldioxidbaserad fordonsskatt, medan andra sektorer är helt eller delvis undantagna från att betala koldioxidskatt. En bilist betalar alltså 376 öre/kg koldioxid i skatt medan andra sektorer i samhället (de resterande 70 %) betalar i genomsnitt ca 20 öre/kg.

En fråga som man därför kan ställa sig är om det finns olika typer av koldioxidutsläpp? Är koldioxidutsläppen från vägtransporter skadligare än koldioxidutsläppen från sjöfarten, industrin eller jordbruket?

Riksrevisor Claes Norgren, har granskat användningen av klimatrelaterade skatter, främst energi- och koldioxidskatt. Granskningen visar att det är mycket stora skillnader i hur mycket olika förorenare i praktiken behöver betala i förhållande till de koldioxidutsläpp de orsakar. Det är bra att rapporten har tagits fram och bekräftar denna obalanserade klimatpolitik.

Frågan är när politikerna ska börja följa sin egen framröstade princip om att förorenaren ska betala?