”Det finns goda skäl att inte följa Katarina Östholms exempel”